Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovány jen a pouze za účelem registrace a zajištění přístupu na webové stránky Dalibor Štědronský – jóga http://online.ashtanga.cz  a za účelem zasílání informací souvisejících s vaším užíváním obsahu těchto stránek tj. informací o změně obsahu stránek, fakturaci, končící platnosti vaší registrace. Dále mohou sloužit k vzájemné komunikaci související s výukovým tématem stránek popř. k zaslání obchodních nabídek výhradně zasílaných správcem a týkajících se výukového obsahu těchto webových stránek.

Správce údajů: Ing. Dalibor Štědronský, IČ: 45695067 Tel.+420 608044076,  E-mail: ashtanga.cz@gmail.com

Zpracovány jsou pouze osobní údaje: Jméno a příjmení a Váš e-mail.

Vaše údaje budou uloženy vždy po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu neurčitou, nebo do odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat a to písemně na výše uvedenou e-mail adresu správce.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tato práva:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
- právo osobní údaje opravit či doplnit;
- právo požadovat omezení zpracování;
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
- právo požadovat přenesení údajů;
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
- další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje nebudou předány žádné třetí straně vyjma zvláštní situace kdy mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na správce.