Obsahem této sekce jsou:

Různé druhy relaxací a to od krátkých, rychlých určených k okamžitému uvolnění a odstranění napětí, přes základní relaxaci, která krom uvolnění přináší i zvědomění těla, až k relaxacím zaměřeným na zvědomění dýchání. Budou zde i hlubší relaxace. Stejně jako svalovou sílu či vytrvalost je třeba trénovat, tak to platí i pro svalové uvolnění. Opakováním se toto bude prohlubovat a tím se bude i zdokonalovat odpočinutí a zregenerování.
  1. Základní relaxace

  2. Dynamická relaxace

  3. Relaxace na zvědomění trupu

  4. Relaxace k uvědomění nohou

  5. Jóganidra

 • 5 lekce
 • 1,5 hodiny mluveného slova