Týdenní program 20 minut navazuje a rozšiřuje Základní kurz. Určen je tomu, kdo nemůže pravidelně cvičit déle než ca 20 minut a nemá více času než 30 minut na cvičení, krátké sezení a relaxaci. Program sestává ze 4 podobných sérií, které alternují Sérii 18 ásan základního kurzu. Střídání těchto sérií zajišťuje již vcelku komplexní cvičení. Každá ze sérií obsahuje pozice ve stoji, předklony, rotace, úklony, záklony a převrácenou pozici. Rozdíl mezi sériemi je v tom, že každá má něčeho trochu více: V Série A je více předklonů, B více stojných ásan, C více zaměřena na kyčle a D je vlídně "záklonová". Řazení Sérií během týdne napovídá jejich pojmenování, tzn. že Série D je cvičena obden tj. 3x. Neděle pak, pokud je více času, může být zasvěcena Sérii 28 ásan základního kurzu, nebo může být dnem volna:)
    1. Série A - pondělí

    2. Série B - středa

    3. Série C - pátek

    4. Série D - úterý, čtvrtek, sobota

O této sekci:

  • 4 lekce
  • 2 hodiny videoobsahu