Videa, v této sekci obsahují zejména obecné návody k technikám a to zejména dýchání a provádění pozic. Jsou nezbytným doplňkem k programům Začínáme cvičit a Týdenní program 21 ásan. Současně umožňují snazšímu porozumění provedení jednotlivých ásan uvedených v sekci Ásany podrobně. Sekce je průběžně doplňována o nová videa, aktuální obsah naleznete níže.
  1. Pozdrav slunci - jak na to

  2. Začínáme dýchat 1 - Výdech

  3. Začínáme dýchat 2 - Nádech do beder

  4. Začínáme dýchat 3 - Úplný nádech

  5. Seminář Předklony 1

  6. Seminář Předklony 2

  7. Vinyása - dynamický přechod mezi pozicemi

  8. Seminář Nohy 1

  9. Seminář Nohy 2

  1. Seminář Zkruty

  2. Seminář Záklony 1 - dýchání

  3. Seminář Záklony 2 - Rozhýbání

  4. Rozvíjíme dýchání "břichohrátky"

  1. Stoj na hlavě - Šíršásana, část 1. - příprava

O této sekci:

 • 14 lekce
 • 6 hodiny videoobsahu