Videa v této sekci jsou zaměřena na podrobné rozebrání jednotlivých ásan. Vzhledem k tomu, že se snažím o to aby videa byla hutná, bez zbytečné omáčky, tak se může stát, že ne vždy budou srozumitelná. Též mi při jejich tvorbě chybí dotazy - zpětná vazba, které pomáhají věci dovysvětlit, srozumitelněji formulovat a doplnit. Neváhejte tedy prosím, pokud budete mít dotaz či nápad, napsat jej do diskuse, která je možná u každého z videí. Díky.
  1. Pes hlavou dole - Addhomukhašvanásana

  2. Uttanásana, Pádangušthásana, Pádahastasána

  3. Paščimottanásana A B C

  4. Setu Bandhasana

  5. Parivrtta Maričiásana

  6. Sarvangásana, Matsjásana

  7. Purvottanasana

  8. Džánuširšásana A B

  9. Utthitatrikonásana, Parivrttatrikonásana

  10. Badhakónásana, Malásana

  11. Protažení do zanožení

  12. Prasaritapádottanásana A B C D a Otevření kyčlí ve stoji

  13. Halásana, Karnapídásana

  14. Páršvottanásana

  15. Páršvatadásana

  1. Ardha Paščimottanásana

  2. Gómukhásana

  3. Ardha Matsjéndrásana

  4. Urdhva Vadžrásana

  5. Ardha Navásana

  1. Páršva Džánušíršásana

O této sekci:

 • 21 lekce
 • 3 hodiny videoobsahu