V této sekci naleznete podrobné vysvětlení jednotlivých ásan

Videa v této sekci jsou zaměřena na podrobné rozebrání jednotlivých ásan. Vzhledem k tomu, že se snažím o to aby videa byla hutná, bez zbytečné omáčky, tak se může stát, že ne vždy budou srozumitelná. Též mi při jejich tvorbě chybí dotazy - zpětná vazba, které pomáhají věci dovysvětlit, srozumitelněji formulovat a doplnit. Neváhejte tedy prosím, pokud budete mít dotaz či nápad, napsat jej do diskuse, která je možná u každého z videí. Díky.
 • 1

  Ásany programu Začínáme cvičit

  • Pes hlavou dole - Addhomukhašvanásana

  • Uttanásana, Pádangušthásana, Pádahastasána

  • Paščimottanásana A B C

  • Setu Bandhasana

  • Parivrtta Maričiásana

  • Sarvangásana, Matsjásana

  • Purvottanasana

  • Džánuširšásana A B

  • Utthitatrikonásana, Parivrttatrikonásana

  • Badhakónásana, Malásana

  • Protažení do zanožení

  • Prasaritapádottanásana A B C D a Otevření kyčlí ve stoji

  • Páršva Džánušíršásana

  • Halásana, Karnapídásana

  • Gómukhásana