Video věnované dýchání specielně výdechu. Základní kurz jógy obsahuje celkem 3 videa věnovaná vnímání a rozvíjení dechu. Dále na stránkách v sekci relaxace naleznete vedenou relaxaci ke zvědomění dýchání.

První a nejkratší série ásan ze Základního kurzu jógy je určena začátečníkům a tomu, kdo by rád začal s každodenní praxí jógy. Sestava je krátká - 17 minut vč. závěrečné relaxace, aby byla snadno vklínitelná do denního programu.

Dům je tak pevný, jak solidní jsou základy! Toto video je 1. částí minisaminářů věnovaných nohám, tak aby sloužily v ásanách, ale i v běžném životě.

Video ze sekce Ásany podrorbně. V tomto případě je podrobně probírána jedna z nejfrekventovanějších, ale i mnoho otazníků vyvolávajících pozic: Trikonnásana - pozice trojůhelníku.

Stoj na hlavě - Širšásana - úvodní video ve kterém vysvětluji přípravné kroky k nácviku stoje na hlavě. Zmiňuji zde omezení a zásadní informaci, že stoj na hlavě není stojem na hlavě.

Základní série pro mírně pokročilé. Video obsahuje pozdravy slunci, základní pozice ve stoji, základní předklony a rotace a jemné zaklonění. Sestava je komplexní, neobsahuje vedenou relaxaci.